Školské preteky O MAJSTRA ŠKOLY – jarné kolo

Aj v tomto novom roku sa dňa 30. 03. 2023 už tradične v našom školskom bazéne uskutočnili jarné školské plavecké preteky žiakov od druhého po deviaty ročník. Súťaž sa skladá z troch kôl: zimné, jarné a letné kolo, kde po odplávaní všetkých kôl sa spočítajú výsledky a určí sa poradie za celú súťaž o majstra školy. Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča. Súťaž v plávaní otvoril pán riaditeľ Mgr. Peter Fábry, ktorý v mene školy privítal všetkých plavcov. Preteky sme hneď vyhodnotili a medaily rozdali najlepším žiakom. Medzi plavcami sa objavili veľké talenty. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme. Turnaj v plávaní pripravili a realizovali: Mgr. Katarína Veľká, Mgr. Štefan Ivančo.