Obedy zadarmo od 1.5.2023

Obedy zadarmo sú od 1.5.2023 zadarmo, rodič si platí iba režijné náklady vo výške 5,00 eur/mesačne. Obedy zadarmo neovplyvňujú poberanie daňového bonusu na dieťa. Podávanie žiadostí je predĺžené do 5.4.2023 (v časti Žiadosti/Vyhlásenia). Po tomto termíne bude odovzdávanie žiadostí cez EduPage ukončené. Rodič, ktorý o dotáciu nepožiada si bude musieť obedy platiť v plnej výške. Rodič dieťaťa, ktoré nebolo prihlásené doteraz na stravu, musí okrem podania žiadosti o dotáciu vypísať aj prihlášku na stravovanie (zápisný lístok stravníka a súhlas so spracovaním osobných údajov) a odovzdať v školskej jedálni.

Podrobné Informácia k dotáciam na stravu 01.05.2023