Vesmír očami detí

Ako vyzerá vesmír? Pri tejto otázke je potrebné u detí zapnúť prúd fantázie. Kto vie fantazírovať, vie tvoriť. Vedieť tvoriť je dôležité. A tak deti z krúžku Výtvarníček pod vedením p. učiteľky Daše Štofovej zapli svoju fantáziu a výtvarne spracovali svoje fantastické predstavy o vesmíre. Zaslali ich do dlhoročnej súťaže „Vesmír očami detí“. A veru jeden výtvarný umelec bol aj úspešný, ktorý z 295 zaslaných prác získal vo svojej kategórii v okresnom kole 1. miesto. Gratulujeme Dominikovi Dzurinovi z 3. C.

Toto je víťazná práca:

Práce ostatných našich výtvarníkov:

A víťazné práce všetkých úspešných žiakov v okresnom kole „Vesmír očami detí“: