Školský časopis Trebiško

Opäť vám prinášame v tomto školskom roku náš školský časopis. V časopise si môžete prečítať rozhovory, rôzne zaujímavosti a tvorivosť našich žiakov. Redakčná rada vám praje príjemné čítanie.

Školský rok 2018/2019:
Časopis Trebiško 2
Časopis Trebiško 1

Školský rok 2017/2018:
 Časopis Trebiško, číslo 1
 Časopis Trebiško, číslo 2

Školský rok 2016/2017:
 Časopis Trebiško

Školský rok 2015/2016:
 Časopis Trebiško, číslo 1
 Časopis Trebiško, číslo 2

Školský rok 2014/2015:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2013/2014:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2012/2013:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2011/2012:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2010/2011:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2009/2010:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2008/2009:
 Časopis Náš svet
 Časopis Náš svet

Školský rok 2007/2008:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2006/2007:
 Časopis Náš svet

Školský rok 2005/2006:
 Časopis Náš svet