Stretnutie bývalých učiteľov

Opäť sa naplnili želania bývalých učiteľov, ktoré vyslovili pred rokom: „ Veríme, že sa o rok stretneme…“ A tak sa aj stalo. V predvianočnom období sa tieto stretnutia stali tradíciou.10.12.2019 do priestorov školy a známej, i keď vynovenej, zborovne prišli bývalí pedagógovia zaspomínať a porozprávať, čo sa v ich živote za uplynulý rok udialo. Príjemné stretnutie ako tradične ukončili spievaním vianočných piesní a želaním, aby sa tieto pekné stretnutia zopakovali aj v ďalších rokoch.