Svetový deň behu

Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. My sme síce peniažky nezbierali, ale naše ŠKD si aspoň zabehlo kolečko na našej bežeckej dráhe a takto upozornilo na to, čo je cieľom tejto charitatívnej akcie.