Mesiac úcty k starším

„Mesiac október je mesiac úcty k starším. Pri našich školských rozhovoroch sme si uvedomili, za čo všetko im ďakujeme – za to, aký svet pre nás urobili, za to, čo pre nás robia, za našich rodičov, za to, že nás ľúbia… Na výtvarnej výchove sme pre nich vyrobili pozdravy, aby vedeli, že ľúbime aj my ich. ️“