Školský klub na RTVS

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa opäť vysielanie pre žiakov I. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V tomto jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra nadväzuje na vysielanie počas jarných mesiacov, kedy sa školy zatvorili a bolo potrebné nahradiť školské vyučovanie. Aj dnes sú deti z niektorých tried a škôl doma. Prinášame im preto prostredníctvom televíznych obrazoviek zaujímavé vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami.

Viac na https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub