Svetový deň Downovho syndrómu

21.marec  je Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň patrí deťom, ktoré boli obdarené jedným chromozómom navyše. Deťom s Downovým syndrómom. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. Podporu deťom zapojením sa do ponožkovej výzvy vyjadrili aj žiaci a pedagógovia našej školy. Pozrite si, ako sa im to podarilo.