Hviezdoslavov Kubín

Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína – najstaršej a najprestížnejšej súťaže umeleckého prednesu slovenskej i svetovej poézie a prózy. Do školského kola sa tento rok zapojilo vyše 50 žiakov , ktorí súťažili v 3 kategóriách. Žiaci 1. kategórie súťažili 6.3.2019, 2. a 3. kategórie 13.3.2019. Poroty v zložení p. učiteliek 1. st. a 2.st. učiteliek SJL si z úst recitátorov vypočuli pôsobivé prednesy a veľmi pekné ukážky. Mali ťažkú úlohu rozhodnúť a vybrať tých najlepších. Ponúkame ich rozhodnutie a fotogalériu.
VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 2019:

I. kategória
Poézia :
1. miesto – Lucia Bakšiová, 3. A
2. miesto – Martina Šulanová, 4. A
3. miesto – Daniel Slávik, 4. B
Čestné uznanie:

Próza :
1.miesto – neudelené
2. miesto – Hana Jurčová, 3. C a Bibiana Štrkolcová, 3. B
3.miesto – Marko Vysokai, 4. C

II. kategória
Poézia :
1. miesto – Samuel Džunda, VI.A
2. miesto – Matej Buček, V.C
3. miesto – Lívia Gavaľová, VI.B
Čestné uznanie: Radoslav Lipčei, VI.B

Próza :
1.miesto – Zuzana Benčová, V.C
2. miesto – Dominika Hancinová-Hentzová, V.C
3.miesto – Miriam Lysiová, V.A

III. kategória
Poézia :
1. miesto – Martin Regenda, VII.A
2. miesto – Angelica Scarlett Brutovszká, VII.B
3. miesto – Eva Bučeková, VIII.B
Radoslava Vlasáčová, IX.B
Čestné uznanie: Mária Eštvanová, VII.A

Próza :
1.miesto – Katarína Zlacká, VII.B

Kategória mladších:

« z 2 »

Kategória starších:

« z 2 »

Vyhodnotenie: