Svetový deň srdca

Už aj srdiečko má svoj deň. Nie maľované, ale to naše, ktoré je pre každého najdôležitejšie. 26. september bol vyhlásený za Svetový deň srdca. Tento deň podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce, UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Naše deti kreslili a maľovali srdcia a srdiečka, z ktorých sme potom vytvorili zaujímavé plagáty.