Takto sa vidím JA

Aké je moje obľúbené jedlo či nápoj? Akú hudbu rád počúvam? Čomu sa venujem, čo rád robím? Čo dopĺňa môj charakter? Na hodinách výtvarnej výchovy v skutočnom obryse svojho JA štvrtáci výtvarne vyjadrili pocity a charakter svojej osobnosti tak, ako vnímajú samých seba. Spoznávate ich?