Výcvik rovesníkov

V dňoch 21., 22. a 25. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnil výcvik rovesníkov v prevencii látkových a nelátkových závislostí. Skupina žiakov VII. A triedy v spolupráci s CPPPaP absolvovala základný výcvik rovesníkov a to zážitkovými aktivitami. Žiaci boli zanietení do práce, preukázali svoje komunikatívne a kreatívne zručnosti. Výcvik trval 12 vyučovacích hodín a žiakom sa to veľmi páčilo. Pod vedením školského koordinátora prevencie budú naďalej na sebe pracovať a prednášať o danej téme v nižších ročníkoch.