Triatlon o pohár starostu MČ Košice – Západ

Dňa 15. 6. 2023 sa uskutočnil už 18. ročník tradičného triatlonu žiakov o pohár starostu pre žiakov ZŠ v MČ Košice-Západ. Akcie sa zúčastnilo vyše 75 detí, nielen z našej školy, ale tradičný triatlon absolvovali aj deti zo ZŠ Bernoláková 16.

Súťaž otvoril riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry a následne aj starosta MČ-Západ Mgr. Marcel Vrchota. Súťažiaci boli na začiatku oboznámení s traťou a dostali aj pokyny ku každému športu, ktorý je súčasťou klasického triatlonu. S organizáciou akcie pomáhali aj pracovníci školy – p. zástupkyňa RŠ Ing. V. Gondová, RNDr. M. Majorošová, PhD., Mgr. V. Havrilová, Mgr. Š. Ivančo, Mgr. B. Lámer, Mgr. N.Kniežová, Ing. M. Soláriková, Mgr. A. Puškášová a  hlavní organizátori súťaže Mgr. M. Šamudovská a Mgr. M. Papcun. S priebehom súťaže nám pomohli aj zamestnanci našej plavárne p. M. Majdák, p. A. Majdáková, školník p. M. Sedlák, mestskí policajti MČ Košice-Západ a v neposlednom rade aj technická čata, ktorú tvorili žiaci z VIII. A a VIII. B. Triatlon spríjemnilo aj krásne počasie a skvelú atmosféru vytvorili svojím povzbudzovaním popri trati aj rodičia, spolužiaci či učitelia. Víťazi jednotlivých kategórií získali diplomy a medaily, ktoré financovala MČ KE-Západ. Ceny a putovný pohár pre celkového víťaza získala naša škola – ZŠ Trebišovská 10. Tieto ceny a putovný pohár odovzdal p. STAROSTA MČ Košice-Západ Mgr. M. Vrchota.