Triatlon o pohár starostu MČ Košice-Západ

Dňa 12.05.2022 sa uskutočnil už 17. ročník tradičného triatlonu žiakov o pohár starostu pre žiakov ZŠ v MČ Košice-Západ. Akcie sa zúčastnilo vyše 110 detí nielen z našej školy, ale tradičný triatlon absolvovali aj deti zo ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Drábova 3 a ZŠ Užhorodská 39.
Súťaž otvoril riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry a krátke príhovory k deťom mali zástupcovia MČ Košice-Západ p. Jana Bermannová a p. Tibor Grega. Súťažiaci boli na začiatku oboznámení s traťou a dostali aj pokyny ku každému športu, ktorý je súčasťou klasického triatlonu.
S organizáciou akcie pomáhali aj pracovníci školy – zástupkyňa RŠ Ing. Gondová, RNDr. M. Majorošová, PhD., Mgr. Havrilová, Mgr. Veľká, Mgr. Ivančo, Mgr. Lámer, Mgr. Puškášová, Mgr. Rondziková, Ing. Soláriková, Mgr. Vaľušová, Mgr. Bačová + hlavní organizátori súťaže Mgr. Šamudovská a Mgr. Papcun. S priebehom súťaže nám pomohli aj zamestnanci našej plavárne p. Majdák, p. Majdáková, školník p. Sedlák, mestskí policajti MČ Košice-Západ
a v neposlednom rade aj technická čata, ktorú tvorili žiaci z VIII.B a XI.A.
Akciu spríjemnilo aj krásne počasie a skvelú atmosféru vytvorili svojím povzbudzovaním popri trati aj rodičia, spolužiaci či učitelia. Víťazi jednotlivých kategórií získali diplomy a medaily, ktoré financovala MČ KE-Západ.
Ceny a putovný pohár pre celkového víťaza získala naša škola – ZŠ Trebišovská 10,
ktoré odovzdal starosta Mestskej časti Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota.