Rozčítajme Košice

V spolupráci s knižnicou KMK sa naša škola zapojila do literárneho projektu Rozčítajme Košice. Naším hosťom bol básnik Valentín Šefčík. V tento deň sme sa venovali aktivitám, ktoré by mali u detí podporiť záujem o literatúru, knihy, čítanie, tvorivé písanie… Priniesli sme si do triedy svoje obľúbené knihy – žiaci aj učitelia, čítali sme si ich navzájom, vymysleli sme v skupinách pútavé príbehy aj básne na náhodné slová, prezentovali sme svojich obľúbených autorov, kreslili sme ilustrácie k príbehom… Na 1. hod. žiačky Mimka, Natálka a Grétka vyspovedali v školskom rozhlase nášho hosťa, s ktorým potom žiaci 5. a  6. ročníka mali besedu.

Tento deň nám opäť ukázal, že čarovný svet kníh sa oplatí spoznávať 🙂