Triatlon

Dňa 23.5.2018 sa v rámci Dní Terasy uskutočnil už 14. ročník tradičného triatlonu O pohár starostu pre žiakov ZŠ v MČ Košice – Západ. Podujatia sa zúčastnili nielen žiaci našej školy, ale aj ZŠ Kežmarská 30, tradičný súper našej školy. Súťaž slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Mgr. Peter Fábry, krátke príhovory k súťažiacim mali zástupca primátora Mesta Košice JUDr. Martin Petruško, starosta MČ Košice – Západ Ing. Ján Jakubov a zástupca starostu MČ Košice –Západ Ing. Andrej Sitkár. Ďalšími hosťami boli vedúci referátu športu oddelenia školstva Mgr. Ivan Šulek, vedúci oddelenia kultúry a športu MČ Košice- Západ PhDr. Dominik Bereš a predseda olympijského klubu Miroslav Luberta.

Do akcie sa zapojili aj zástupcovia RŠ RNDr. Kukurová, Mgr. Šalátová, ale najmä obetaví pracovníci našej školy Mgr. Ivančo, Mgr. Kolcunová, Mgr. Majorošová, Mgr. Péliová, RNDr. Jurisová, Mgr. Vámošová, Mgr. Kniežová, p. vychovávateľky Feketeová a Veliká a najmä hlavný organizátor súťaže PaedDr. Valenta. Súťažiaci sa navzájom povzbudzovali a spolu s ideálnym počasím vytvorili úžasnú atmosféru. Celkove ich bolo 116 – 65 chlapcov a 51 dievčat. Úspešní žiaci dostali medaily, diplomy a vecné ceny, ktoré financovala MČ KE Západ a Rodičovské združenie pri ZŠ T-10. Každý pretekár okrem toho dostal sladkú odmenu za aktívny prístup a obetavosť v súťaži. Za hladký priebeh súťaže ďakujeme aj policajtom MČ Košice – Západ a zamestnancom našej plavárne p. Majdákovej, p. Majdákovi, školníkovi p. Sedlákovi a žiakom technickej čaty z IX.A triedy.

« z 2 »