Turnaj v malom futbale

Dňa 30.5. a 31.5.2022 sa na našej škole konalo školské kolo v malom futbale chlapcov II. stupňa. Chlapci boli rozdelení do dvoch kategórií: mladší žiaci (5. a 6. ročník) a starší žiaci (7., 8. a 9. ročník).

Mladší žiaci odohrali svoje zápasy v pondelok počas 4., 5. a 6. VH. Starší žiaci odohrali svoje zápasy v utorok počas doobedňajšieho vyučovania.

Výsledková listina:

Mladší žiaci – 1. miesto: 6.C Starší žiaci – 1. miesto: 9.A

  1. miesto: 5.B 2. miesto: 8.A
  2. miesto: 5.A 3. miesto: 9.B

Turnaj prebehol v dobrej atmosfére a spríjemnilo ho aj pekné počasie. Umiestení žiaci boli odmenení medailou a diplomom. Tešíme sa na ďalší turnaj v budúcom školskom roku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii školského kola v malom futbale.

Učitelia TŠV