U nás v škole je veselo

U nás v škole je veselo. Učí sa, ale sa aj hrá a zabáva. A aby bola naša škola ešte zábavnejšia, vedenie školy rozhodlo: „Deti sa budú hrať aj na chodbe!” Ostáva už len na nich, kde sa budú hrať. Trieda-chodba-chodba-trieda. Hrali by sa všade. A naraz. A opäť je problém, ako ich dostať domov.