Učenie hrou v II.B

V rámci slovenského jazyka a literatúry si žiaci vyskúšali aktivizujúce metódy práce na hodinách. Príjemne sa zabavili pri hre Bingo, Dobble, ale aj skladaním puzzle a tvorbou aliterácií. Boli to hodiny na zhrnutie učiva na konci školského roka. Žiaci obľubujú prácu vo dvojiciach a skupinách, pri ktorých dochádza k mnohým úsmevným situáciám.