Zahrajme sa na čítaní v II.B

V čítanke nás čakala ľudová hra Na smolu. Keďže vonku svietilo slniečko a pred školou máme vhodné stromy na túto hru, vybehli sme na konci hodiny pred školu. To, čo sme si prečítali, sme si tu aj zahrali a zabavili sme sa. Bol to príjemný koniec hodiny čítania.