Historicka svadba 2019

Dňa 4.6. 2019 sa konalo vyhodnotenie 10.roč. celomestskej detskej výtvarnej súťaže Ako plynul čas pod názvom Historická svadba v Levočskom dome. Umiestnenia:
Didi Szabóová 3.m v kat. 7 r., Bianka Goncová 3.miesto v kat. 6.r., Ema Júlia Marková 3.m. v kat. 9.r. Všetky žiačky navštevujú krúžok pod vedením p. uč. Bialobokovej. Srdečne blahoželáme!