Úspech na okresnom kole anglickej olympiády

Po školskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v decembri minulého roka, sa víťazi oboch kategórií kvalifikovali do okresného kola. To sa konalo dňa 17. 1. 2024  v CVČ Domino, kde sme sa v kvalitnej konkurencii veľmi pekne umiestnili. Okresného kola sa zúčastnili zástupcovia, víťazi školských kôl,  všetkých ZŠ nášho okresu.

V kategórii 1A (5. – 7.roč.) sa naša žiačka Alexandra Szilágyiová (6. B) umiestnila na peknom 10. mieste, pričom prekonala aj mnohých siedmakov.

V kategórii 1B (8. – 9.roč), v konkurencii 15 žiakov sa náš žiak Michal Chrena (8. C) umiestnil na krásnom 2. mieste.

Obom úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im ešte veľa ďalších úspechov.