Vedecko-technické centrum

Dňa 1.3.2019 žiaci 8. ročníka navštívili Vedecko – technické centrum pre deti a mládež v Košiciach. Moderné interaktívne exponáty sú vhodné najmä pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl.
120 interaktívnych exponátov zábavno – náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky, zastúpené sú prírodné vedy ako fyzika, technika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a množstvo ďalších. Žiaci mali možnosť samostatne a voľne odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a užili si zábavné a poučné dopoludnie.