Čitateľská súťaž 4. ročník

Dňa 27.marca  2019 sa uskutočnila čitateľská súťaž pre žiakov 4.ročníka.Žiaci jednotlivých tried si zvolili trojčlenné tímy, ktoré ich reprezentovali v súťaži. Zvolené tímy preukázali čitateľské zručnosti a znalosti. Cieľom tejto súťaže bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov a vzbudiť záujem o čítanie kníh. Mnoho žiakov navštevuje aj našu školskú čitárničku a taktiež chodíme so žiakmi aj do blízkej knižnice na Humenskej ulici. Súťažiaci žiaci boli odmenení krásnymi knihami.