Puškinov pamätník

Kto bol Alexander Sergejevič Puškin? Bol to ruský romantický básnik a prozaik. Považuje sa za zakladateľa súčasného spisovného ruského jazyka.
18. marca 2019 sa konalo školské kolo Puškinovho pamätníka. Je to recitačná súťaž v prednese ruskej poézie a prózy. Zúčastnili sa jej žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka . Výsledky sú nasledovné:
1. miesto: Soňa Pristašová, VIII.B
Richard Hereta, VII.A
2. miesto: Tomáš Kožušek, VIII.B
3. miesto: Lenka Štefančíková, VII.A
Žiaci na prvom mieste nás budú v apríli reprezentovať na celomestskom kole. Držíme im palce!