Výchovný koncert

Hudobno-vzdelávací, socio-patologický program LABYRINT bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú. Poukázal na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie; pozitíva, aj negatíva internetu a chatovania, internetovej zoznamky, sociálnych sietí, ako aj na závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach. Preto oslovil všetkých prítomných žiakov.