Úspechy v geografii

Dňa 7.2. 2019 sa konalo Okresné kolo Geografickej olympiády pre Košice II. Pre našu školu bolo mimoriadne úspešné, všetci reprezentujúci sa stali úspešnými riešiteľmi.
Kategória G ( 5. ročník):
3. miesto: Ela Benderová, V.C
8. miesto: Martina Grodná, V.A
14. miesto Matúš Šimko, V.C

Kategória F ( 6. – 7.ročník):
13. miesto: Martin Regenda VII.A

Kategória E ( 8. – 9.ročník):
3. miesto: Nicolas Kulcsar, VIII.A
4. miesto: Marek Goldberger, IX.A
18. miesto: Adam Szabó, IX.A