Veľkonočný jarmok

V dňoch 11.4. a 12.4. sa v priestoroch našej školy konal veľkonočný jarmok, do ktorého sa zapojili všetky šikovné ruky a rúčky v ŠKD. Naše deti mali veľkú radosť a cítili sa dôležité, keď im pani vychovávateľky zverili takú zodpovednú funkciu.