Slávik Slovenska – vyhodnotenie

A ja taká dzivočka, Čie sú to kone, Kopala studienku……..a ďalšie slovenské ľudové piesne zneli z úst žiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska. Záujem o spev ľudových piesní predsa len neutícha, veď si ich v tomto roku zaspievalo skoro 60 detí. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť o tých najlepších. Všetkým ďakujeme a želáme, aby ich neúspech neodradil. Možno nabudúce…
Výsledky : I. kategória
1. Gabika Kovaličová,III.A
2. Liana Labancová,III.A , Lucia Staneková,II.B
3. Anna Mačatová, I.B, Natália Tindirová, III.C
Čestné uznanie: Matej Gavaľa
II. kategória
1. Soňa Staneková, IV.A
2. Lívia Gavaľová, VI.B, Melánia Mičáková, V.C
3. Marko Vysokai, IV.C, Žofia Chladná, V.A, Tomáš Ševčík, V.C
Čestné uznanie: Karin Klohnová, VI.B
Všetkým srdečne blahoželáme!

« z 2 »