Výchovný koncert

Dňa 14. 12. 2022 žiaci2. stupňa našej školy nahliadli do hudobného a tanečného umenia folklóru. Interaktívnou formou sa naši žiaci na chvíľu stali spevákmi alebo tanečníkmi detského folklórneho súboru Železiarik vrámci výchovného koncertu s názvom DETI TANCUJÚ DEŤOM.

Tento detský súbor, ktorý pôsobí pri Dome ľudového tanca v Košiciach, nám svojim  umeleckým výkonom sprostredkoval ľudovú hudbu, hudobné nástroje, spev,  tanec a príjemný umelecký zážitok.