Sánkovačka v ŠKD

Bolo nám to treba? To čo spadlo z neba? Vychodňare zašipané, neznajú, kdze majú stupic. No naše dzeci radujú  še, váľajú še, výskajú, snehuľaky stavajú.   A  vychovávateľky? Sledujú  tú kucapacu na snehu svojím orlím zrakom a snažia sa sánkovačku riadiť k spokojnosti všetkých detí. Už aby bolo leto!