Zimné kolo o MAJSTRA ŠKOLY

Dňa 15. 12. 2022 sa v našom školskom bazéne uskutočnili plavecké preteky o majstra školy. Zúčastnili sa ich žiaci druhých až deviatych ročníkov.
Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča. Preteky otvoril pán riaditeľ Mgr. Peter Fábry, ktorý v mene školy privítal všetkých plavcov.
Naša plavecká súťaž sa skladá z troch kôl: zimné, jarné a letné kolo. Po odplávaní všetkých troch kôl a spočítaní všetkých výsledkov sa určí celkové poradie prvých najlepších,  tým sa určí celkové poradie o majstra školy v plávaní. Po ukončení pretekov sa výkony hneď vyhodnotili a žiakom sme odovzdali medaily. Dievčatá a chlapci súťažili vo viacerých kategóriách podľa ročníkov, a to 2. ročník, 3. a 4. ročník, 5. – 6.  ročník, 7. až  9. ročník. Účasť žiakov bola vysoká a tešíme sa na ďalšie kolá. Tí žiaci, ktorí sa tohto kola nezúčastnili  nemusia zúfať. Môžu sa zúčastniť ešte jarného a letného kola. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

Naši skvelí plavci dostali sladký banán, čokoládku a víťaznú medailu na krk. Tieto  ocenenia sme mohli odovzdať vďaka RADE RODIČOV, ktorá to financovala.
Preteky pripravili a realizovali: Mgr. Katarína Veľká a Mgr. Štefan Ivančo.