Výcvik rovesníkov

V dňoch 10. a 11. 10. 2019 skupina žiakov V.C triedy v spolupráci s CPPP a P absolvovali základný výcvik rovesníkov – dôverníkov v prevencii šikanovania. Žiaci boli zaškolení v oblasti prevencie šikanovania pod vedením PaedDr. L. Olajošovej a to zážitkovými aktivitami. Žiaci boli veľmi komunikatívni, kreatívni a disciplinovaní. Výcvik trval 8 vyučovacích hodín a žiakom sa to veľmi páčilo. Pod vedením školského koordinátora prevencie budú naďalej na sebe pracovať a prednášať o danej téme v nižších ročníkoch.
Zodpovedná osoba: Ing. Kassayová Denisa