Výchovný koncert

Dňa 25.10.2019 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert. Pre žiakov I. st. bol zameraný na finančnú gramotnosť a na svet peňazí. Obsah bol obohatený aj zaujímavými príbehmi ľudí, ktorí zbohatli svojou šikovnosťou alebo talentom, ale aj o príbehy ľudí, ktorých náhle zbohatnutie pripravilo úplne o všetko. Pre žiakov II. st. pripravili profesionálni hudobníci Oliver Šipkovský a Alek Malo z agentúry AMOS vynikajúci hudobno – vzdelávací anti – diskriminačný program Buďme ľudia , ktorý sa dotýkal tém ako napr. otrokárstvo, ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, žobrácke gangy a pod. Žiakom priblížili aj niektoré skutočné príbehy, ktoré podnecujú k hlbšiemu zamysleniu. Program bol podporený video – projekciou.
Ďakujeme za priblíženie tejto problematiky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.