Zaujímavá hodina fyziky

Veľmi zaujímavú hodinu fyziky mali žiaci 6. ročníka, na ktorej predviedli svojim spolužiakom rôzne experimenty. Pokusy boli zamerané na demonštráciu vlastností kvapalín  a plynov.