Zoznam stredných škôl

Zoznam stredných škôl

 

Stredné školy: https://www.stredneskoly.sk/
Školské výpočtové stredisko:https://www.svs.edu.sk/default.aspx
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania: https://www.nucem.sk/
Zoznam škôl: http://www.zoznamskol.eu/
Školy a školské zariadenia (KSK): https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/skolske/

 

Negarantujeme trvalú funkčnosť odkazov.