50 faktov M.R. Štefánika

Rok 2019 je vládou SR vyhlásený za rok M. R. Štefánika,  preto si pripomíname jeho život. Vieš, že Milan Rastislav Štefánik miloval matematiku, no na telesnej výchove sa mu nedarilo? Vieš, koľko mal súrodencov? Prezradí ti to plagát, ktorý vytvorili žiaci IV.B na hodinách vlastivedy a výtvarnej výchovy.