Budovanie odolnosti (reziliencie)

Poznáte japonskú techniku „kintsugi“ (oprava zlatom)? Ide o umeleckú metódu, ktorou sa opravujú hrnčiarske výrobky. Rozbité, alebo poškodené časti sa dajú dohromady, vyplnia sa zlatým, alebo strieborným lakom, aby sa vytvorilo niečo silnejšie. Rozbitú misku, či hrnček môžeme naďalej používať, pričom je po oprave ešte krajší. Poškodené časti sa nesnažíme zakryť, práve naopak.

o môžeme prirovnať k našej psychickej odolnosti. V bežnom živote sa stretávame so záťažovými situáciami, ktoré nás ovplyvňujú. Reziliencia, teda odolnosť, je schopnosť prekonávať životné prekážky, pomáha nám spamätať sa, postaviť sa opäť na nohy a ísť ďalej. Čím vyššiu máme odolnosť, tým lepšie zvládame stres, záťaž a životné zmeny, ktorým sa vieme ľahšie prispôsobiť.

Nejde o schopnosť, ktorá je rovnaká od narodenia až po dospelosť. Reziliencia sa buduje. Na tom má svoj podiel rodinné, i školské prostredie. Takisto nemáme všetci úplne rovnakú mieru odolnosti v každej jednej situácii. Je to prirodzené, pretože každý z nás je celkom iný.

 

Ako v sebe môžem zvyšovať odolnosť pri náročných situáciách?

  • Namiesto „som hlupák“ si radšej povedz „hups, spravil som chybu, ale to nevadí, pretože chyba ma môže niečo naučiť“.
  • Namiesto „nikto ma nemá rád“ si radšej povedz „mám sa rád a prijímam sa takého, aký som“.
  • Namiesto „som zlá osoba“ si radšej povedz „niečo sa mi nepodarilo, ale to je prirodzené, nabudúce sa viac posnažím“.
  • Namiesto „vzdávam to, nikdy to nedokážem“ si radšej povedz „je to pre mňa naozaj ťažké, ale budem to skúšať naďalej“.
  • Namiesto „nie som dosť dobrý“ si radšej povedz „mám na to a mám svoju hodnotu“.
  • Namiesto „nikdy nič nerobím správne“ si radšej povedz „neprišiel som na to, ako to vyriešiť… zatiaľ“.

 

A ako môžu dospeláci podporiť odolnosť v deťoch?

  • Vypočujme si ich pravdu, ale naučme ich počúvať aj druhých.
  • Pomôžme mládeži nazerať na svoje správanie kriticky – pomáhajme im diskusiou a otvorenou komunikáciou prísť na vhodnejšie alternatívy správania.
  • Vytvárajme deťom príležitosti v súlade s tým, čo hovoria, že potrebujú.
  • Komunikáciu s mládežou veďme tak, aby bola pre obe strany zrozumiteľná a jednoznačná – deti nie sú zmenšení dospelí, niektorým veciam nemusia rozumieť tak, ako rodičia, či učitelia.

 

Naspäť na Zvládneme (aj) to