Učenie z domu – 10 tipov pre rodičov

Učiť sa z domu – to je heslo pre školákov dnešných dní. Za týmto účelom sme pre Vás rodičia vybrali 10 užitočných tipov ako môžete adekvátne podporovať svoje deti v učení a práci?

 

1. Nie ste učiteľ

Nemôžete a nemali by ste nahradiť školu a učiteľov, ale sprevádzajte svoje dieťa najlepšie, ako viete.

 

2.Dajte dňu štruktúru

Je dôležité dať dňu štruktúru a veľa vecí usporiadať podobným spôsobom zo dňa na deň. Dodržiavajte pevne stanovené časy spánku a vstávania, prestávky a jedlá, ako aj cvičebné a športové časy. My ľudia – a najmä deti – máme úžitok z tohto ustáleného rytmu.

 

 3.Zmysluplná a štruktúrovaná prax

Podobne ako v školský deň by malo dieťa pracovať na úlohách aj vo všedný deň v koordinovanom časovom rámci. Diskutujte s dieťaťom o „časovom rozvrhu“. Je logickejšie pracovať častejšie a kratšie. Schopnosť detí sústrediť sa je obmedzená!

 

4. Rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí

Striedajte fázy, v ktorých pomáhate dieťaťu osvojiť si vedomosti, a
fázy, v ktorých sa tieto vedomosti upevňujú a opakujú.  Naplánujte si viac času na opakovanie a prehlbovanie ako na vývoj konkrétneho učebného obsahu.

 

5.Slovná zásoba

Naučte sa čítať slovnú zásobu, najskôr si prečítajte slovnú zásobu nahlas a potom ju niekoľkokrát skontrolujte, kým nie je správna. Po ôsmich až desiatich slovách si urobte krátku prestávku; celkovo by sa deti nemali učiť viac ako 30 až 40 slov za deň.

 

6. Riešenie konfliktov

Niekedy sa rodičia necítia byť nápomocní svojim deťom. Hlavne pri zložitých vyučovacích témach a predmetoch. Ak rodičia nerozumejú problémom s učením, často predpokladajú „lenivosť“ alebo sú na deti nahnevaní. V týchto prípadoch odporúčame urobiť pre školu menej a viac investovať do vzťahu s dieťaťom. Mnoho tém možno dnes nájsť pekne spracovaných na internete. Svojmu dieťaťu nemusíte vysvetľovať obsah, ale v rozumnej miere to nechajte na internet alebo na pani učiteľku.

 

 7. Používajte vzdelávacie médiá

Mnoho televíznych spoločností zmenilo svoje programy a ráno prináša zaujímavé a dobre pripravené programy so školskou tematikou. Mnohé z týchto ponúk sa neskôr dajú nájsť aj online v knižniciach médií.

 

8. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa učiteľa

Ak máte pochybnosti, koordinujte obsah s učiteľom. Napíšte svoje otázky e-mailom alebo zavolajte do školy. Ak má vaše dieťa otázky týkajúce sa obsahu, nechajte ich ho sformulovať a pošlite ich učiteľovi.

 

9. Konflikty ako príležitosti

Samozrejme, teraz to bude tiež čas trenia, konfliktov a hádok. To je prirodzené, normálne a súčasť života. Toto trenie však môžete využiť pozitívne. Dobre vyriešený spor, čas na pokojné skúmanie príčin konfliktov. Využite tento čas!

 

10. Užite si „voľný“ čas

V krízových situáciách, ako sú tieto, nie je všetko vždy zlé. Je napríklad užitočné zvážiť príležitosti, ktoré kríza ponúka. Za súčasnej situácie je to jednoznačne „voľný čas“.

Kedy budeme môcť opäť tráviť toľko času so svojimi deťmi ako teraz? Čas, ktorý môžeme použiť na veci, na ktoré bežne nemáme čas: spoločné hranie, čítanie, smiech, spev, maznanie a oveľa viac. A tiež čas pre každého z nás: čas na čítanie, počúvanie hudby, snívanie alebo športovanie.

Pre rodičov aj pre deti je to tiež šanca nájsť pokoj a zamyslieť sa nad tým, čo je nevyhnutné. Vydržať nudu je navyše zručnosť, ktorá sa v našej spoločnosti na jednej strane stratila a na druhej strane priamo prispieva k učeniu a tvorivosti.

 

Naspäť na Zvládneme (aj) to