Metódy učenia pre žiakov s ADHD

Porucha pozornosti ADHD alebo ADD je mučením pre mnoho žiakov, najmä pri domácich úlohách. Za problémami s učením často stoja príčiny, ako sú začiatočné ťažkosti a poruchy koncentrácie. Dnešný príspevok slúži ako pomôcka pre rodičov. 

 
Deti s ADHD sa učia inak

Deti s ADHD sa v zásade učia inak ako iné deti. Z tohto dôvodu potrebujú dotknutí rodičia so svojím dieťaťom trpezlivosť. Naučme sa preto používať tieto učebné metódy pre deti s ADHD.

 

Poskytovanie pomoci

Prvým krokom k efektívnym metódam učenia detí s poruchou pozornosti s ADHD je ponúknutie pomoci. Nájdite si čas a prejdite si s dieťaťom všetky domáce úlohy. Pred dôležitou prácou v triede trénujte navyše, pracujte s emóciami a strachom dieťaťa. Je dôležité, aby ste svojmu dieťaťa poskytli úplnú podporu a pomoc.

 

Hromadná kontrola

Deti s ADHD sú často zábudlivé, a preto si nemôžu spomenúť na domáce úlohy. Požiadajte dieťa, aby si každý deň skontrolovalo zošity s vyznačenými domácimi úlohami. Môže byť tiež užitočné naučiť svoje dieťa samostatne si zapisovať domáce úlohy. Ideálne by bolo zostaviť si akýsi kontrolný zoznam (1 zošit, do ktorého si bude žiak zapisovať všetky domáce úlohy zo školy), ktorý si každý deň spoločne s dieťaťom skontrolujete.

 

Zabráňte rozptýleniu

Pri písaní domácich úloh majte uvoľnené tempo. Doprajte dieťaťu odpočinok medzi domácimi úlohami, vypnite televíziu, rádio a hluk v pozadí. Uistite sa, že máte štruktúrované pracovisko pre svoje dieťa. Vlastný pracovný stôl, dostatočný priestor a príjemné prostredie na učenie sú predpokladom dobrého učenia.

 

Striedanie náročnosti úloh

Domáce úlohy sa líšia podľa náročnosti. Výsledkom je, že vaše dieťa môže začať s ľahkými úlohami, potom prejsť na náročnejšie a naposledy si nechá jednu jednoduchú domácu úlohu. Zmena od ľahkých, ťažkých a ľahkých úloh podporuje učenie.

 

Netlačte
Ak chcete, aby vaše dieťa malo dobré napísané domáce úlohy, za žiadnych okolností na neho netlačte. Sú samozrejme protesty dieťaťa, tie však odignorujte a aj napriek všetkému sa uistite, že má vytvorenú láskavú atmosféru.

 

Motivačné odmeny

Nesľubujte svojmu dieťaťu odmenu za vykonávanie domácich úloh. Deti s ADHD zabúdajú na tento prísľub. Preto po dokončení úlohy dajte svojmu dieťaťu malú odmenu, ale nie za napísanú domácu úlohu, ale ako pochvalu. To stimuluje čelný mozog vášho dieťaťa a zvyšuje jeho vnímavosť.

 

Prestávky v štúdiu

U detí s poruchou pozornosti ADHD je ťažké dlho sedieť. Z tohto dôvodu by ste určite mali po 30 minútach urobiť študijnú prestávku v trvaní asi 5 až 10 minút. Prestávka umožní vášmu dieťaťu pohyb a vnesie pokoj do ďalšej práce.

 

Pochváľte
Nezabudnite pochváliť svoje dieťa, keď dokončí domácu úlohu. To pozitívne podporí dieťa pri plnení nových úlohy.

 

A v neposlednom rade: ,,Buďte so svojím dieťaťom trpezliví“.

 

Naspäť na Zvládneme (aj) to