Envirootázniky

Pre žiakov II. stupňa existujú olympiády z rôznych predmetov. Ale viete, že existuje aj so zameraním na environmentálne vedomosti? Len sa volá trochu inak: ENVIROOTÁZNIKY.
Do jej online riešenia sa prihlásilo rekordných: 19 žiakov 5.-9. ročníka. Cena pre víťaza ako motivácia bola … lákavá. Otázky boli rozdelené do 4 oblastí. V každej bolo 10 otázok so 4 možnosťami, z ktorých len jedna bola správna: Ekologické poľnohospodárstvo (zdravá pôda – zdravá krajina – zdraví obyvatelia), Rýchla móda – fast fashion, Plasty a Globálne dopady skleníkového efektu.
Tu je aj odkaz na riešenie: https://www.ewobox.sk/custom/envirotazniky/es_2021_results.pdf
Najviac správnych odpovedí z našej školy mala Ema Mária Petrová z IX.A. Naša žiačka skončila na 5.mieste s počtom bodov 38 z plného počtu 40. /Pri rovnakom počte bodov rozhodoval čas odoslania úloh/.
K umiestneniu blahoželáme!