Geografická olympiáda

Dňa 5. februára 2021 sa konalo online okresné kolo Geografickej olympiády pre okres Košice II. Pre našu školu bolo mimoriadne úspešné, všetci reprezentujúci sa stali úspešnými riešiteľmi.
Na krajskom kole 16. apríla 2021 nás reprezentovala Sára Sofia Semančová zo VII.B.
Výsledky okresného kola:
Kategória G ( 5. ročník):
6. miesto: Natália Oroszová, V.C
11. miesto: Richard Petrik, V.C
14. miesto Michal Chrena, V.C

Kategória F ( 6. – 7.ročník):
3. miesto: Sára Sofia Semančová, VII.B
9.miesto: Ela Benderová, VII.C
10.miesto: Miriam Lisyová, VII.A

Kategória E ( 8. – 9.ročník):
14. miesto: Lucia Jenčová, IX.A
15. miesto: Angelica Scarlett Brutovszká, IX.B