Svetový deň bez tabaku

Daný významný termín, pôvodne zameraný na deň nefajčenia, bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (ďalej len „SZO“; angl. „WHO“) v roku 1987. Ako Svetový deň bez tabaku sa začal pripomínať od roku 1988, vždy 31. mája. Cieľom tejto iniciatívy bolo každoročne upriamovať pozornosť celosvetovej verejnosti na epidémiu užívania tabaku a nežiaduce následky (ochorenia, predčasné úmrtia), ktorým možno v tejto súvislosti zabrániť.

Svetový deň bez tabaku