Recitačná súťaž – Hviezdoslavov Kubín II. a III. kategória

Knihy – rozprávky, príbehy, romány, básne – otvárajú nám myseľ, prebúdzajú v nás ducha tvorivosti a učia nás premýšľať.
Čitateľ knihu číta, recitátor ju odovzdáva ďalej, interpretuje a „rozvíja po novom“.
Aj medzi žiakmi našej školy sú mnohí šikovní recitátori, ktorí ukázali svoje schopnosti a talent v prednese poézie a prózy. V tohtoročnom 67. ročníku Hviezdoslavovho Kubína sme sa stretli tak trochu netradične. Školské kolo tejto súťaže sa uskutočnilo virtuálne a z pohodlia domova sme si mohli vypočuť pôsobivé výkony žiakov. Do školského kola sa zapojilo 21 žiakov 2. stupňa, ktorí súťažili v II. a III. kategórii. Naše mladé talenty si zmerali svoje sily v priebehu dvoch dní. Dňa 3. marca sa predstavili žiaci 5. a 6. ročníka (II. kategória) a o deň neskôr starší žiaci 7. – 9. ročníka (III. kategória). Porota v zložení p. učiteliek slovenčiny na 2. stupni mala neľahkú úlohu, ale rozhodnúť musela.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

II. kategória – poézia
1. Lucia Bakšiová, 5. A
2. Gabriela Kovaličová, 5. A
3. Martina Šulanová, 6. A
Čestné uznanie: Richard Petrík, 5. C

II. kategória – próza
1. Miriam Drozdová, 5. B
2. Viktória Basová, 6. C
Čestné uznanie: Elizabeth Medňanská, 5. B

III. kategória – poézia
1. Samuel Džunda, 8. A
2. Zuzana Benčová, 7. C
3. Mária Eštvanová, 9. A

III. kategória – próza
1. Matej Buček, 7. B
2. Nina Kundráthová, 8. B
3. Miriam Lisyová, 7. A
Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť, svedomitú prípravu a estetický zážitok. Oceneným blahoželáme a víťazom držíme palce na okresnom kole.