Geo v malíčku – vyhodnotenie

O čom bola súťaž GEO v malíčku?

Cieľom bolo rozšíriť a upevniť vedomosti z rôznych oblastí geografie, ale aj naučiť sa pracovať s textom, pochopiť zadanie a trpezlivo pracovať s internetom, ktorý niekedy aj zavádzal svojimi protichodnými informáciami.

Bolo desať kôl a v každom sa dalo získať 40 bodov. Vždy sa nachádzali úlohy o Košiciach, zo živej a neživej prírody na Slovensku alebo vo svete. Spoznali sme významné osobnosti Košíc, zo Slovenska a zahraničia. Občas nás potrápili úlohy, ale aj niektoré fotografie prírodných krás.

V tomto piatom ročníku sa absolútnou víťazkou stala Gabika Grešková, ktorá cieľavedome riešila úlohy takmer vždy k prvému termínu. Počas roka mohli súťažiaci získať do žiackej knižky jednotku. Žiaľ, nie v každom kole sa to všetkým podarilo. Stačila chvíľka nepozornosti a ak si súťažiaci zle prečítal otázku, k výsledku sa nedopracoval. Posledné kolá riešili už iba vytrvalci.

Čo získali traja najlepší? Okrem jednotiek aj diplom a hodnotnú knihu podľa vlastného výberu.

Všetkým súťažiacim želáme úspešné ukončenie tohto školského roku!

Výsledková tabuľka súťaže GEO v malíčku