Zber elektroodpadu

V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu. Naša škola sa už viac rokov snaží dávať veciam druhú šancu a to formou organizovaného zberu . Pozrite si naše foto a výsledky v zbere.

Vyhodnotenie zberu v elektroodpade