Quiz 4 you

Aj tento rok si žiaci tretieho a štvrtého ročníka „ zmerali“ svoje vedomosti v anglickom jazyku na súťaži Quiz 4 you.
Súťažili štvorčlenné družstvá. Riešili úlohy z gramatiky, tvorili vety podľa obrázkov, hláskovali slová a odpovedali na otázky o Veľkej Británii.
Rozdiely vo výsledkoch boli tesné, ale víťazmi sa mohli stať žiaci iba jednej triedy.
V treťom ročníku vyhrali žiaci z 3.A, na druhom mieste sa umiestnili žiaci z 3.C a na treťom mieste žiaci z 3.B.
Vo štvrtom ročníku prvé miesto obsadili žiaci zo 4.A, druhé žiaci zo 4.B a tretie žiaci zo 4.C triedy.
Súťaž prebiehala v priateľskej atmosfére aj za podpory spolužiakov.