GEO v malíčku

Začiatok súťaže: 17. september 2018

Koniec súťaže: 21. jún 2019

O čo súťažíme?

 • Jednotku z geografie v žiackej knižke
 • Diplom na konci roka
 • Knihu alebo vecnú cenu podľa výberu pre troch najlepších

Pravidlá:

 1. Súťaž pozostáva z 10 kôl.
 2. Na riešenie jednotlivých úloh každého kola sú 3 týždne.
 3. Do súťaže je možné sa zapojiť v ktoromkoľvek kole.
 4. Jednotku do žiackej knižky môžeš získať iba správnym vyriešením všetkých úloh v danom kole.
 5. Do konečného hodnotenia sa zarátajú aj body za rýchlosť.
 • (za 3 dni od zadania +10 bodov, 5 dní od zadania +5 bodov, ale iba vtedy, ak sú všetky úlohy správne vyriešené)
 1. Správne odpovede sa môžu odovzdať osobne alebo zaslať mailom.
 2. Po odovzdaní úloh už nie je možné nesprávne odpovede opraviť.
 3. V záverečnom sčítaní pri rovnosti bodov budú rozhodovať rozstrelové otázky
1. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
2. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
3. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
4. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
5. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
6. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
7. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
8. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
9. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže
10. kolo súťaže správne odpovede, predbežné výsledky súťaže