GEO v malíčku

10. kolo súťaže  Správne odpovede – 10. kolo

9. kolo súťaže    Správne odpovede – 9. kolo

8. kolo súťaže    Správne odpovede – 8. kolo

7. kolo súťaže    Správne odpovede – 7. kolo

6. kolo súťaže    Správne odpovede – 6. kolo

5. kolo súťaže    Správne odpovede – 5. kolo

4. kolo súťaže     Správne odpovede – 4. kolo

3. kolo súťaže     Správne odpovede – 3. kolo

2. kolo súťaže    Správne odpovede – 2. kolo

1. kolo súťaže    Správne odpovede – 1. kolo

 

Pravidlá:

Súťaž je určená pre žiakov 5. -9. ročníka

Súťaž pozostáva z10 kôl.

Na riešenie jednotlivých úloh každého kola sú 3 týždne.

Do súťaže je možné sa zapojiť v ktoromkoľvek kole.

Jednotku do žiackej knižky môžeš získať 90%vyriešením všetkých úloh v danom kole.

Do konečného hodnotenia sa zarátajú aj body za rýchlosť. (za 3 dni od zadania +10 bodov, 5dní od zadania +5 bodov, ale iba vtedy, ak sú všetky úlohy 100 %správne vyriešené)

Správne odpovede sa môžu odovzdať osobne alebo zaslať mailom.

Po odovzdaní úloh už nie je možné nesprávne odpovede opraviť.

V záverečnom sčítaní pri rovnosti bodov budú rozhodovať rozstrelové otázky

POZOR! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!!