Koronavírus COVID-19

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame informácie a preventívne odporúčania s cieľom zamedzenie šírenia vírusu a ochrany detí, zamestnancov školy a návštev v škole.

 

25.04.2020 – Aplikácia na podporu pohybu Hýb sa doma – https://www.hybsadoma.sk/

21.04.2020 – Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie (aktualizácia)

06.04.2020 – Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

30.03.2020 – Pomoc Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

27.03.2020 – Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

26.03.2020 – Ako psychicky zvládať dni počas pandémie COVID-19

24.03.2020 – Opatrenia ministerstva školstva

24.03.2020 – Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. Aktualizované: 24.3.2020

23.03.2020 – Infografiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

16.03.2020 – Informačný web vlády SR o koronavíruse COVID-19

13.03.2020 – Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 – dodržiavať!!!

12.03.2020 – Usmernenie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania

 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré sú reakciou na šírenie respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, prerušuje sa vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Odkaz na plné znenie na usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

MIMORIADNE ŠTÚDIO: Opatrenia mesta Košice pred koronavírusom – 11.03.2020

 

10.03.2020 – smernenie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č 3. k šíreniu koronavírusu

09.03.2020 – Verejná vyhláška zákazu organizácie hromadných podujatí pre všetky právnické a  fyzické osoby

09.03.2020 – Verejná vyhláška týkajúca sa povinnej  karantény osôb, ktoré sa vracajú z rizikových oblastí ako aj výnimiek z karantény

09.03.2020 – Informácie o nových opatreniach, ktoré realizuje naša škola – 9.3.2020

09.03.2020 – Usmernenie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č 2. k šíreniu koronavírusu

03.03.2020 – Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom

28.02.2020 – Usmernenie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (https://www.ruvzke.sk) – aktuálne informácie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.uvzsr.sk) – aktuálne informácie

Ministerstvo zdravotníctva SR (https://www.health.gov.sk) – aktuálne informácie

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (https://www.minedu.sk) – aktuálne informácie

Mesto Košice – zriaďovateľ školy (https://www.kosice.sk) – aktuálne informácie

 

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu COVID-19 bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená telefonická linka „call centrum“ na telefónnom čísle 0918 389 841 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk. Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo telefonickú linku 0918 659 580, kde sú odborníci k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni.

 

Odporúčané všeobecné preventívne opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu – vo všetkých triedach a všetkých WC v škole bude mydlo na umývanie rúk,
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

 

Preventívne opatrenia školy:

 • zabezpečiť mydlá do tried a sociálnych zariadení,
 • hygienu priestorov zabezpečovať podľa schváleného prevádzkového poriadku,
 • sprísniť celkovú dezinfekciu školy alebo školského zariadenia,
 • zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov,
 • ak sa u dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia,  okamžite ho vylúčiť z kolektívu,
 • dieťa alebo žiaka, ktorý sa vrátil zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní.

 

Odporúčané preventívne opatrenia rodičov (zákonných zástupcov žiakov):

 • neposielať dieťa do školy s príznakmi ochorenia,
 • odporúčame rodičom, aby dieťa, ktoré sa vrátilo zo zahraničia, kde sa vyskytuje koronavírus ponechali v domácej karanténe počas nasledujúcich 14 dní a pozorovali či sa u neho nevyskytnú príznaky ochorenia,
 • dieťa, ktoré sa vrátilo zo zahraničia pozorovať počas nasledujúcich 14 dní,
 • odporúčame zabezpečiť dieťaťu jednorazové vreckovky, príp. dezinfekčné prostriedky,
 • poučiť deti, aby nevyhnutne dodržiavali sprísnené hygienické návyky,
 • v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia, nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ na t. č.: 0918 389 841.

Ako si správne umývať ruky

 

Informácie na tejto stránke sa budú priebežne aktualizovať.